X[p[X^[YbЉlOr[Nu@ŋ߂̎

| K
2011.5.5 () 14:30@؎s@V /
X[p[X^[Y` 43 33 O 10 32 X[p[X^[Ya
10 22

| ڍׁEX^[eBOo[
X[p[X^[Y` O X[p[X^[Ya
1 5 gC 5 1
2 5 S[ 5 2
3 5 yieBf 5 3
4 5 hbvf 5 4
5 5 v 5 5
6 6
7 5 gC 5 7
8 5 S[ 5 8
9 5 yieBf 5 9
10 5 hbvf 5 10
11 5 v 5 11
12   12
13 13
14 5 O 5 14
15 5 5 15
16   16
17   17
18   18
19   19
20   20
21   21
22   22
E   E
17→19   9→20
3→5   1→22
     
inserted by FC2 system